Məhsullarımız

Qaz xromatoqrafiyası

Qaz xromatoqrafiyası hər hansı bir qarışıqda qaz halında olan və ya rahat buxar halına keçə bilən maddələri ayıraraq analiz etmə imkanı verən bir analitik metoddur. Metodun əsas üstünlüyü analiz müddıtinin qlsa olması və yüksək həssaslığıa malik olmasıdır.

Xromatoqrafik ayrılma maddənin iki faza (sabit və hərəkətli faza) arasında fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə adsorbsiya və desorbsiya olunması ilə baş verir.

Qaz xromatoqrafiyasının tətbiq sahələri:

 • Kimya
 • Biyokimya
 • Neftkimya
 • Məhkəmə ekspertizaları
 • Farmakologiya
 • Genetika
 • Qida

Qaz xromaqrafının əsas hissələri:

 • Hərkətli fazanın cihaza daxil olmasını və ehtiyac olan təzyiqi tənzimləmək üçün elektrn təzyiq idarəetmə bloku
 • Nümunə daxil etmə modulu (Avtosampler)
 • Qızdırıcı bölmə və kolonlar
 • Detektorlar
 • Proqram təminatı və idarəetmə sistemi.