Quru hava və hava kompressorlarıSıfır hava generatorları

Sıfır hava generatorları

PEAK sıfır hava generatorları analiziniz üçün 30 l/dəq-ə qədər ehtiyacı təmin edir.

Laboratoriyanız hava tələb edirsə, biz sizə kömək edə bilərik. GC, TOC və CO2 analizi kimi tətbiqlərdə istifadə üçün sıfır hava generatorları, ultra sıfır hava generatorları və kalibrləmə qazı (CO2 olmayan hava) generatorları da daxil olmaqla bir sıra “hava həlləri”miz mövcuddur. Həssas azot və sıfır hava təzyiqi qaz generatorlarımızla istifadə üçün dəqiq hava kompressorları da sizin üçün təmin edə bilərik.

Sıfır hava generatorlarımız karbohidrogenləri oksidləşdirici Kataliz prosesi ilə çıxarır və ümumi karbohidrogenlərin milyonda 0,1 hissədən (PPM) az olmasını təmin edir.