AQUİOS CL

Klinik diaqnostikada sizə iş axınlarınızı asanlaşdıran və manual prosedurları aradan qaldıran uyğunlaşdırılmış axın sitometriya həllərini təqdim edirik. Yüksək məhsuldarlıqlı immunofenotipləşdirmə üçün ilk həqiqi inteqrasiya olunmuş nümunə hazırlama və analiz platforması kimi tanınan, “yüklə və get” AQUIOS CL axın sitometri klinik diaqnostika laboratoriyasında görülən bir çox əməliyyat problemlərinin həllini tapır.