Həyat elmləri və diagnostikaMultisizer 4e Coulter Counter

Multisizer 4e Coulter Counter

Multisizer 4e hissəcik ölçücü və sayğacı 0,2 - 1600 μm arasında misilsiz ölçü diapazonu ilə öyünən ən dəqiq və çevik hissəciklərin xarakteristikasını təyin edən cihazdır. Yeni 10 μm Aperture istifadəçilərə 200 nm kimi kiçik hüceyrəaltı və mikrohissəcikləri öyrənməyə imkan verir, kiçik diametrlər üçün təkmil səs-küyün azaldılması sistemi ölçmə dəqiqliyini artırır. Yaradılmış məlumatlar patentləşdirilmiş rəqəmsal impuls emal texnologiyasından istifadə etməklə emal edilir və yadda saxlanıla və sonra yenidən təhlil edilə bilər. Bu texnologiya heç bir digər texnologiyalar vasitəsilə əldə edilə bilməyən ultra yüksək ayırdetmə və dəqiqliyi təmin edir: optimal alət konfiqurasiyası ilə 1 ml nümunədə 1 hissəciyin aşkarlanması. Təhlil nəticələri hissəciklərin formasından, strukturundan və ya optik xüsusiyyətlərindən asılı deyil. O, hissəciklərin təbiətindən və optik xassələrindən asılı olmayaraq, elektrik zonasının tədqiqi vasitəsilə hissəcikləri aşkar etmək üçün Coulter prinsipindən istifadə edir. Bu, onu müxtəlif hissəciklərin aşkarlanması və sayılması üçün ideal alət edir, məsələn: Məməli hüceyrələri Bakteriya Maya Aşındırıcı maddələr Toner hissəcikləri Hüceyrə aqreqatları Sferoidlər Böyük protein aqreqatları